MoodlePULSAR

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Main Menu

Course categories


Available Courses

 • Język PL/SQL jest zaliczany do tzw. blokowych języków programowania, gdzie kod programu podzielony jest na bloki nazwane lub anonimowe. Język PL/SQL jest językiem opracowanym i ciągle rozwijanym przez firmę Oracle umożliwiającego tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Jest językiem blisko związany z językiem SQL , stanowiąc zarazem znaczne rozszerzenie jego możliwości. Prościej rzecz ujmując za pomocą poleceń języka SQL uzyskamy z bazy danych dowolne informację, natomiast struktura kodu języka PL/SQL określa w jaki sposób i na jakich warunkach zostanie wykonana interakcja z bazą danych.

  Język PL/SQL umożliwia również możliwość implementacji algorytmów, co w języku SQL było oczywiście nie do wykonania, jeśli zatem chcemy wykonać pewną operację ale tylko w przypadku spełnienia pewnych wymagań oraz w określonym czasie, bez problemu przy pomocy składni języka PL/SQL zapiszemy odpowiedni algorytm a następnie dowolnie będziemy go wykonywać .

  Należy nadmienić że język PL/SQL jest zintegrowany tylko z bazami danych firmy ORACLE , jest zatem zupełnie bezużyteczny w zetknięciu z innymi bazami danych, wspomniana wada jednak nie jest tak rażąca jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że firma ORACLE jest czołowym producentem oprogramowania bazodanowego, mającego znaczną większość udziału w rynku komercyjnych baz danych.

  Po przebyciu tego kursu użytkownik powinien zdobyć podstawowe umiejętności i wiedzę na temat implementacji języka PL/SQL w dazach danych.
 • Oracle Business Intelligence to pakiet rozwiązań wspierający analizę danych biznesowych, raportowanie analityczne oraz raportowanie operacyjne. Rozwiązania oferowane przez Oracle zawarte w tym pakiecie adresowane są głównie do kadry kierowniczej, menadżerów oraz analityków. Dzięki prostemu interfejsowi pozwalają szybko i tanio tworzyć oraz rozpowszechniać różnego rodzaju analizy i zestawienia bez potrzeby korzystania z usług firm dotaczających oprogramowanie. Prezentowane raporty są dynamiczne pozwalają przechodzić od danych zagregowanych do szczegółów, pozwalają analizować dane w różnym ujęciu. Ważnym elementem jest sposób dostępu do analiz zrealizowany za pomocą przeglądarki internetowej co umożliwia dostęp do danych niemal z każdego miejsca na świecie w prosty intuicyjny sposób bez potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania. W kursie przestawione zostały następujące moduły wchodzące w skład pakietu Oracle BI:
  Moduł Answers – narzędzie umożliwiające tworzenie interaktywnych raportów i analiz za pomocą przeglądarki internetowej. Raporty tworzone są w oparciu o predefiniowane elementy skonfigurowane w repozytorium serwera Business Intelligence. Dane mogą być prezentowane w bardzo różnych formach wykresy, tabele, tabele przestawne itd. Narzędzie to jest dedykowane dla analityków oraz osób odpowiedzialnych za tworzeniem zestawień i raportów.
  Moduł Dashboard – (interaktywne pulpity informacyjne) jest moduł który umożliwia dostąp do przygotowanych zestawień i analiz za pomocą przeglądarki internetowej. Jest to serwis internetowy który prezentuje przyjaznej dla użytkownika formie przygotowane wcześniej analizy, Użytkownicy mogą samodzielne dostosować wygląd serwisu do swoich potrzeb oraz umieszczać na nim wcześniej przygotowane zestawienie. Moduł jest dedykowany do odbiorców analiz i raportów.
  Oracle Bussines Publisher – narzędzie pozwalające tworzyć zaawansowane graficznie raporty i zestawienie. Jedna z ciekawszych funkcji jest możliwość definiowanie wygladu raportów w programe Word.
  Administration Tool – narzędzie administracyjne dedykowane dla informatyków pozwalające definiować repozytorium BI serwera. W module tym definiowany jest model biznesowy danych oraz sposób ich prezentacji, definiowane są źródła danych oraz uprawnienia do poszczególnych elementów.
 • Oracle Developer 10g jest pakietem narzędzi programistycznych, wspierających w codziennej pracy projektantów aplikacji bazodanowych.
  Celem tego kursu jest zapoznanie użytkownika z najważniejszymi elementami wchodzącymi w skład wspomnianego wcześniej pakietu developerskiego firmy Oracle, z głównym naciskiem położonym jednak na środowisko Oracle Forms & Reports 10g – są one jednymi z najnowszych wersji omawianego środowiska, w których napisany został zintegrowany system Pulsar. Pierwsze z wymienionych tutaj narzędzi - Oracle Forms - umożliwia projektowanie formularzy aplikacji, które służą do tworzenia interfejsu pomiędzy bazą danych Oracle, a użytkownikiem końcowym. Drugie z nich - Oracle Reports - dostarcza mechanizmów do tworzenia różnego rodzaju zestawień, zarówno w ujęciu formularzowym, jak i w ujęciu tabelarycznym.
  W kolejnych lekcjach zaprezentowane zostaną, w sposób bardziej szczegółowy, poszczególne elementy wspomnianych narzędzi wraz z przykładami ich praktycznego zastosowania. Ponadto, w kilku miejscach zaproponowane zostaną przykładowe zadania sprawdzające, do samodzielnego wykonania przez kursanta. Zadanie te będą obejmowały zagadnienia poruszone w bieżącej lekcji. Nie będzie jednak obowiązku jego rozwiązania – użytkownik będzie mógł przejść do dalszej części niniejszego kursu.
  Bieżący kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych Oracle, znających przynajmniej w stopniu elementarnym zagadnienia związane z programowaniem w języku PL/SQL, a także orientujących się w podstawach strukturalnego języka zapytań SQL.
 • Oracle Business Intelligence to pakiet rozwiązań wspierający analizę danych biznesowych, raportowanie analityczne oraz raportowanie operacyjne. Rozwiązania oferowane przez Oracle zawarte w tym pakiecie adresowane są głównie do kadry kierowniczej, menadżerów oraz analityków. Dzięki prostemu interfejsowi pozwalają szybko i tanio tworzyć oraz rozpowszechniać różnego rodzaju analizy i zestawienia bez potrzeby korzystania z usług firm dotaczających oprogramowanie. Prezentowane raporty są dynamiczne pozwalają przechodzić od danych zagregowanych do szczegółów, pozwalają analizować dane w różnym ujęciu. Ważnym elementem jest sposób dostępu do analiz zrealizowany za pomocą przeglądarki internetowej co umożliwia dostęp do danych niemal z każdego miejsca na świecie w prosty intuicyjny sposób bez potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania. W kursie przestawione zostały następujące moduły wchodzące w skład pakietu Oracle BI:
  Moduł Answers – narzędzie umożliwiające tworzenie interaktywnych raportów i analiz za pomocą przeglądarki internetowej. Raporty tworzone są w oparciu o predefiniowane elementy skonfigurowane w repozytorium serwera Business Intelligence. Dane mogą być prezentowane w bardzo różnych formach wykresy, tabele, tabele przestawne itd. Narzędzie to jest dedykowane dla analityków oraz osób odpowiedzialnych za tworzeniem zestawień i raportów.
  Moduł Dashboard – (interaktywne pulpity informacyjne) jest moduł który umożliwia dostąp do przygotowanych zestawień i analiz za pomocą przeglądarki internetowej. Jest to serwis internetowy który prezentuje przyjaznej dla użytkownika formie przygotowane wcześniej analizy, Użytkownicy mogą samodzielne dostosować wygląd serwisu do swoich potrzeb oraz umieszczać na nim wcześniej przygotowane zestawienie. Moduł jest dedykowany do odbiorców analiz i raportów.
  Oracle Bussines Publisher – narzędzie pozwalające tworzyć zaawansowane graficznie raporty i zestawienie. Jedna z ciekawszych funkcji jest możliwość definiowanie wygladu raportów w programe Word.
  Administration Tool – narzędzie administracyjne dedykowane dla informatyków pozwalające definiować repozytorium BI serwera. W module tym definiowany jest model biznesowy danych oraz sposób ich prezentacji, definiowane są źródła danych oraz uprawnienia do poszczególnych elementów.
 • Oracle Developer 10g jest pakietem narzędzi programistycznych, wspierających w codziennej pracy projektantów aplikacji bazodanowych.
  Celem tego kursu jest zapoznanie użytkownika z najważniejszymi elementami wchodzącymi w skład wspomnianego wcześniej pakietu developerskiego firmy Oracle, z głównym naciskiem położonym jednak na środowisko Oracle Forms & Reports 10g – są one jednymi z najnowszych wersji omawianego środowiska, w których napisany został zintegrowany system Pulsar. Pierwsze z wymienionych tutaj narzędzi - Oracle Forms - umożliwia projektowanie formularzy aplikacji, które służą do tworzenia interfejsu pomiędzy bazą danych Oracle, a użytkownikiem końcowym. Drugie z nich - Oracle Reports - dostarcza mechanizmów do tworzenia różnego rodzaju zestawień, zarówno w ujęciu formularzowym, jak i w ujęciu tabelarycznym.
  W kolejnych lekcjach zaprezentowane zostaną, w sposób bardziej szczegółowy, poszczególne elementy wspomnianych narzędzi wraz z przykładami ich praktycznego zastosowania. Ponadto, w kilku miejscach zaproponowane zostaną przykładowe zadania sprawdzające, do samodzielnego wykonania przez kursanta. Zadanie te będą obejmowały zagadnienia poruszone w bieżącej lekcji. Nie będzie jednak obowiązku jego rozwiązania – użytkownik będzie mógł przejść do dalszej części niniejszego kursu.
  Bieżący kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych Oracle, znających przynajmniej w stopniu elementarnym zagadnienia związane z programowaniem w języku PL/SQL, a także orientujących się w podstawach strukturalnego języka zapytań SQL.
 • Język PL/SQL jest zaliczany do tzw. blokowych języków programowania, gdzie kod programu podzielony jest na bloki nazwane lub anonimowe. Język PL/SQL jest językiem opracowanym i ciągle rozwijanym przez firmę Oracle umożliwiającego tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Jest językiem blisko związany z językiem SQL , stanowiąc zarazem znaczne rozszerzenie jego możliwości. Prościej rzecz ujmując za pomocą poleceń języka SQL uzyskamy z bazy danych dowolne informację, natomiast struktura kodu języka PL/SQL określa w jaki sposób i na jakich warunkach zostanie wykonana interakcja z bazą danych.

  Język PL/SQL umożliwia również możliwość implementacji algorytmów, co w języku SQL było oczywiście nie do wykonania, jeśli zatem chcemy wykonać pewną operację ale tylko w przypadku spełnienia pewnych wymagań oraz w określonym czasie, bez problemu przy pomocy składni języka PL/SQL zapiszemy odpowiedni algorytm a następnie dowolnie będziemy go wykonywać .

  Należy nadmienić że język PL/SQL jest zintegrowany tylko z bazami danych firmy ORACLE , jest zatem zupełnie bezużyteczny w zetknięciu z innymi bazami danych, wspomniana wada jednak nie jest tak rażąca jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że firma ORACLE jest czołowym producentem oprogramowania bazodanowego, mającego znaczną większość udziału w rynku komercyjnych baz danych.

  Po przebycie tego kursu użytkownik powinien zdobyć podstawowe umiejętności i wiedzę na temat implementacji języka PL/SQL w dazach danych.
 • Oracle Database 11g jest najnowszą wersją flagowego produktu bazodanowego firmy Oracle. Zawiera ona wiele innowacji, stanowiących dla wielu przedsięwzięć odpowiedź na rosnące oczekiwania względem systemu bazodanowych. Oracle 11g jest systemem zarządzania relacyjną bazą danych zaprojektowanego szczególnie z myślą o przetwarzaniu siatkowym (ang. grid computing). Technologia ta polega na polaczeniu dużej liczby serwerów i systemów pamięci masowej w jedna lub większa liczbę, elastycznych pul zasobów stanowiących siatkę (ang. grid) i dostępnych na żądanie.
  Celem niniejszego kursu jest prezentacja architektury oraz głównych funkcji i narzędzi, jakie zawiera baza danych Oracle 11g. Poszczególne rozdziały kursu w dużej mierze koncentrują się na faktycznych podstawach Oracle 11g, poruszając także znacznie bardziej zaawansowane aspekty technologii baz danych. Baza danych Oracle 11g posiada wiele wbudowanych mechanizmów będących najnowszymi osiągnięciami technologii bazodanowych. Przykładami takich technologii w służbie wysokiej dostępności danych i aplikacji bazowanych są RAC (Real Application Clusters), ASM (Automatic Storage Management), Oracle Data Guard czy Oracle Real Application Testing. W wielu przypadkach opisane zostaną metody wiersza poleceń. Sporo uwagi poświęcono także interfejsowi OEM i jego funkcjonalności jako narzędzia zarządzania wszystkimi aspektami bazy danych.
 • Język SQL ( Structured Query Language ) jest strukturalnym językiem zapytań używanym do tworzenia i modyfikowania baz danych, a także zarządzania danymi w bazie czyli pobierania, wstawiania, modyfikacja i usuwania. SQL został opracowany w latach 70. w firmie IBM. Stał się standardem w komunikacji z relacyjnymi bazami danych. Zdecydowana większość systemów relacyjnych umożliwia komunikacja bazą danych właśnie za pomocą tego języka. W kursie opieramy się na dialekcie języka SQL dostarczanego przez firmę Oracle, gdyż jest to obecnie jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie relacyjnych baz danych funkcjonujących na rynku.
  Kursant po przebyciu niniejszego kursu powinien zdobyć podstawową wiedze z zakresu korzystanie z języka SQL w tym zadawanie zapytań do bazy danych, modyfikacja danych w bazie danych, definiowanie podstawowych obiektów bazy danych (tabele, perspektywy, klucze, indeksy, synonimy, sekwencje). W kursie poruszono również kilka tematów które wykraczają po za podstawy języka SQL takich jak funkcje analityczne, replikacja migawkowa oraz podstawy optymalizacji zapytań SQL. Zamieszczenie tych tematów w kursie ma na celu zaprezentowanie bogactwa możliwości bazy danych Oracle i języka SQL oraz zachęcenie kursanta do dalszego zgłębiania wiedzy w tym zakresie.
 • W ramach niniejszego kursu zaprezentowane zostaną przykładowe aplikacje, przy pomocy których możliwe jest pobranie i zaprezentowanie danych z relacyjnej bazy danych Oracle. W ostatnim rodziale przedstawiona zostanie procedura eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Do korzystania z wszystkich możliwości prezentowanych aplikacji niezbędna jest znajomość podstaw języka SQL. Poniżej przedstawiono krótkie charakterystyki aplikacji opisanych w ramach niniejszego kursu:

  SQL * Plus - Podstawowe narzędzie Oracle do manipulowania danymi i wykonywania zapytań do bazy danych. Program wykorzystuje jezyk SQL do pobierania informacji z bazy danych Oracle.

  JBSql - Darmowy program przeznaczony dla użytkowników ceniących sobie prostotę interfejsu wiersza poleceń znanego
  z programu SQL*Plus, posiadający rozbudowane opcje edytorskie.

  Query Builder - Program wchodzący w skłąd pakietu Oracle Forms & Reports, pozwalający konstruować zapytania SQL w sposób graficzny, przy pomocy wizualizacji tabel bazodanowych i powiązań między nimi.

  Query Reporter - Query Reporter firmy Allround Automations to darmowe, łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia i uruchamiania raportów HTML w oparciu o dane pobrane z bazy danych Oracle przy pomocy zapytań SQL.

  Microsoft Excel - Procedura eksportu danych z bazy danych Oracle do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.
 • W obecnie szybko zmieniającej się rzeczywistości szybki dostęp do informacji jest kluczem do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Oprogramowanie ERP działające w firmach dostarcza zazwyczaj zamkniętą pulę standardowych raportów które często nie dostarczają informacji jakiej oczekuje kadra kierownicza i zarząd. Zmieniające się warunki biznesowe wymuszają potrzebę tworzenia coraz to nowych analiz i raportów prezentujących dane w różnych ujęciach. Program Oracle Discoverer umożliwia rozwiązanie wielu tego typu problemów. Jest to potężne narzędzie analityczne umożliwiające szeroko pojętą analizę danych. Osoby zajmujące się tworzeniem analiz dostają bardzo duże możliwości w zakresie tworzenie raportów i zestawień, modyfikacji układów raportów oraz analizy danych w różnych ujęciach. Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość generowania zestawień na żądanie – cały proces tworzenia raportu można zawęzić do wyboru elementów raportu, definicji układ elementów na raporcie oraz określeniu jego parametrów (w wyniku czego otrzymujemy gotowe zestawienie). Ciekawą funkcją jest możliwość korzystanie z tego modułu również za pomocą przeglądarki internetowej ( Oracle Disocverer Plus ).
  W kursie omówiono następujące zagadnienia związane z pracą z programem Oracle Discoverer:
  • tworzenie raportów przy pomocy kreatora
  • modyfikacja raportów
  • praca z raportami ( nawigacją po raportach)
  • tworzeniem wykresów
  • formatowaniem wyników raportów
  • zarządzanie skoroszytami
  W ostatniej części kursu poruszono również tematykę związaną z budowa repozytorium Oracle Discoverer przy pomocy narzędzia Oracle Discoverer Administration.
 • W tym kursie zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka zagadnienia dotyczącego obrotu surowca na wydziałach produkcyjnych. Opisane zostaną magazyny wirtualne, przy pomocy których ewidencjonowane są przychody i rozchody surowców zużywanych w procesach produkcyjnych. Szczególny nacisk płożony zostanie na mechanizm odpowiedzialny za wyliczenia zużyć i generowanie rozchodów.
 • Celem niniejszego kursu jest zapoznanie użytkownika z szeroko pojętym zagadnieniem konfiguracji systemu Pulsar. Konfiguracja systemu Pulsar realizowana jest przez szereg słowników systemowych, których uzupełnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania więszkośći modułów systemu. Ponadto, zastosowanie słowników pozwala ujednolicić informacje prezentowane w poszczególnych modułach systemu. W kolejnych punktach niniejszego kursu zaprezentowane zostaną najważniejsze słowniki systemu Pulsar oraz sposób ich obsługi.
 • Celem kursu jest przedstawienie metodologii zapisu wiedzy technologicznej w słownikach zintegrowanego systemu Pulsar. W pierwszej części kursu omówiony zostanie katalog podstawowy produktów czyli słownik całego asortymentu występującego w przedsiębiorstwie. Opisanych zostanie szereg właściwości produktu pozwalających na prowadzenie sprawnej gospodarki magazynowej, logistyki sprzedaży, logistyki zaopatrzenia. W drugiej części omówiona zostanie metodologia zapisu wiedzy czysto technologicznej. Składać się na nią będą: zużycia surowcowo - półproduktowe, reżimy technologiczne (szczegółowy opis wykonywanych operacji, nastaw maszyn i parametrów), dodatkowe receptury na zużycia materiałów pomocniczych i mediów.
 • Kurs poświęcony jest zagadnieniu planowania w przedsiębiorstwie. Swym zakresem obejmuje: - Planowanie sprzedaży - kreowanie planów sprzedaży w oparciu o zamówienia (grupowanie zamówień) oraz katalog podstawowy produktów. - Planowanie produkcji - generowanie planów produkcji na podstawie planów sprzedaży, zapotrzebowanie materiałowe, obłożenie maszyn i gniazd roboczych, generowanie dokumentów do systemu logistyki zaopatrzenia. - Harmonogramowanie produkcji - tworzenie harmonogramu głównego produkcji, aktywne wykresy Gantta, analizy porównawcze harmonogramu i rzeczywistej produkcji na podstawie rejestracji procesów.
 • W tym kursie zostanie przedstawiona charakterystyka zagadnienia dotyczącego dokumentów produkcyjnych. Informacje zapisane na dokumentach produkcyjnych są podstawowym źródłem dla uzyskiwania danych z modułów produkcyjnych systemu. Dokumenty produkcyjne są charakterystyczne dla danej branży produkcyjnej i nie da się ich przedstawić w sposób ogólny, dlatego kurs ten opierał się będzie na dokumentach produkcyjnych wykorzystywanych w branży włókienniczej.
 • Celem kursu jest przedstawienie metodologii rejestracji procesów produkcyjnych. Omówiony zostanie sposób rejestracji: - operacji technologicznych i czasu ich trwania (zastosowanie czytnika kodów kreskowych) - osób biorących udział w procesie - zużyć surowców, półproduktów, mediów (recepty produkcyjne) - stanów liczników urządzeń. Opisane zostaną również analizy wynikające z rejestracji procesów a więc: - Okresowe raporty produkcji - Czas wykorzystania maszyn i gniazd roboczych - Zestawienie z harmonogramem na wykresie Gantta.
 • W niniejszym kursie zapoznamy sie z podstawowymi formularzami dotyczącymi rozrachunków w systemie PULSAR Finanse i Ksiegowość. Zobaczymy w jaki sposób wprowadzić oraz rozliczyć transakcje takie jak:
  • zobowiązania,
  • zaliczki kontrahentów,
  • zaliczki pracowników,
  • noty odsetkowe,
  • faktury,
  a także poznamy formularze i raporty służące analizie rozrachunków.

 • W niniejszym kursie zapoznamy się z podstawowymi formularzami dotyczącymi należności oraz zobowiązań w systemie PULSAR Finanse i Księgowość. Zobaczymy w jaki sposób wprowadzić oraz rozliczyć transakcje, a także poznamy formularze i raporty służące analizie należności i zobowiązań.
 • Automaty dekretujące to moduł wchodzący w skład pakietu Pulsar, którego zadaniem jest ułatwienie użytkownikowi przeprowadzania procesu dekretacji, zarówno dokumentów magazynowych, jak i sprzedażnych.
  Dostarcza on mechanizmów służących do wprowadzania definicji księgowań dla poszczególnych grup dokumentów. Każda definicja składa się z nagłówka oraz zbioru pozycji opisujących sposób, w jaki ma zostać zaksięgowany dany dokument. Ponadto, zawiera narzędzia umożliwiające przeprowadzenie procesu automatycznego księgowania wymienionych wcześniej dokumentów, z zadanego okresu czasu i w różnych ujęciach. Wśród nich wyróżnić można: wyzwalanie procesu księgowania, podgląd jego wyników, a także bezpośredni przerzut dekretów do systemów finansowo księgowych.
 • Systemy finansowo – księgowe dostarczają pewna pulę standardowych raportów takich jak zestawianie obrotów i sald, różne zestawienia transakcji, rejestr vat itp. W każdej firmie istnieje jednak pewna pula raportów których nie można ustandaryzować tzn dostarczyć gotowego rozwiązania gdyż zależne są one specyfiki rozwiązań zastosowanych w firmie np. od planu kont. Do tej grupy raportów z pewnością można zaliczyć takie raporty jak bilans, rachunek wyników, f01, f02. System Pulsar dostarcza mechanizm pozwalający użytkownikom definiować wygląd oraz sposób wyliczania raportów tego typu. Zasada działania modułu raportów definiowalnych opiera się na budowie szablonu określającego wygląd raportu a następnie określeniu sposobu wyliczania poszczególnych jego pól . Moduł raportów definiowanych umożliwia generowania zestawień układzie formularzowym tzn. takich w których istnieje stała z góry określona liczba pól raportu dla których można określić sposób wyliczania. Wykonanie raportu polega na wyliczeniu poszczególnych atrybutów raportu na podstawie zdefiniowanych formuł i wysłanie wyników do szablonu określającego wygląd raportu. Szablony można przygotować w programie Word lub Excel.
 • Celem tego kursu jest zapoznanie kursanta z możliwością automatyzacji operacji księgowych w programie finanse-księgowość będącego częścią zintegrowanego systemu Pulsar. Moduł automatów księgowych bo o nim mowa powstał w celu automatyzacji przeksięgowań związanych z ewidencją kosztów tzn rozksięgowaniem kosztów na konta wg różnych rozdzielników. Klucze podziałowe dla kosztów mogą być bardzo różne, mogą to być wartości zaewidencjonowane na kontach, dane pochodzące z kadr np wysokość zatrudnienia w komórkach, dane pochodzące z systemu magazynowego lub systemu produkcyjnego (np wielkość produkcji w wybranych procesach lub komórkach organizacyjnych), możliwości sa tutaj niemal nieograniczone, jeżeli jakieś informacje są rejestrowane w systemie Pulsar mogą być one również użyte w module automatów księgowych. Moduł ten umożliwia również zdefiniowanie automatów związanych z zamknięciem kont kosztowych na koniec roku obrachunkowego.
 • W tym kursie zaprezentowany zostanie w skrócie zakres materiału dotyczący raportów definiowalnych z wyszczególnieniem aplikacji użytych do realizacji tego zagadnienia, pozwalające tworzyć dynamiczne zestawienia definiowane przez użytkownika. Tymi aplikacjami są:
  - QueryBuilder
  - QueryReporter
  - Raporty definiowane formularzowe
  - Raporty definiowane tabelaryczne
 • Pod pojęciem "Home Banking" rozumiemy nowoczesny system realizacji zleceń składanych z firmy lub domu Klienta za pośrednictwem komputera, z wykorzystaniem sieci telefonicznej (w tym telefonii komórkowej).
  Moduł Home Banking (zwany dalej E-banki) będący integralną częścią systemu Pulsar Finanse i Księgowość, umożliwa użytkownikowi wygenerowanie paczki przelewów do pliku, w takim formacie jaki obsuguje dany bank, do którego użytkownik chce zaciągnąć wygenerowane przelewy. Istnieje możliwość generowania plików w różnych formatach wcześniej zdefiniowanych przez administratora. Użytkownik posiada w systemie informacje szczegółowe dotyczące przelewów, może przeglądać historię wygenerowanych przelewów oraz w sposób prosty generować automatem pliki z przelewami dla danych kontrahentów. Przelewy mogą być powiązane z zapisami księgowymi (zobowiązaniami kontrahenta) bądź też mogą dotyczyć przelewów niestandardowych, czyli definiowanych przez użytkownika.

 • W niniejszym kursie zapoznamy się z modułem Kasa systemu PULSAR w obszarze Finanse i Księgowość. Moduł kasowy przeznaczony jest do obsługi stanowiska kasjera w firmie. Umożliwia rejestrację dokonanych wpłat i wypłat, drukowanie powstałych dokumentów i sporządzanie raportów kasowych na podstawie wprowadzonych dokumentów. System umożliwia również uzyskanie informacji o bieżącym stanie kasy. Zobaczymy w jaki sposób wprowadzać dokumenty kasowe takie jak:
  • Kasa Przyjmie (KP),
  • Kasa Wyda (KW),
  • Raport Kasowy (RK)
  a także poznamy formularz dotyczące wprowadzeniu bądź edycji kontrahentów oraz wydruki generowane przez moduł.


 • Środki trwałe to moduł wchodzący w skład pakietu Pulsar, umożliwiający prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, niskowartościowych środków trwałych oraz tzw. przdmiotów, czyli składników niskocennych, które nie podlegają amortyzacji. Ewidencja prowadzona jest w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz MSR.
  Dostarcza on mechanizmów umożliwiających amortyzowanie składników majątku trwałego, z wykorzystaniem różnych metod amortyzacji, między innymi jednorazowej, liniowej, degresywnej, a także definiowanej przez użytkownika. Ponadto, wspomaga proces automatycznej dekretacji operacji, wykonywanych na poszczególnych środkach trwałych.
  Oprócz wymienionych powyżej funkcji, dostarcza także rozbudowany mechanizm raportowania, który pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz w oparciu o rozbudowaną listę parametrów.

 • Moduł płacowy jest jednym z elementów zintegrowanego systemu Pulsar. Jest on silnie sprzężony z modułem Rejestracji Czasu Pracy (RCP), Kadry czy system FK. Podobnie jak w innych modułach dane wprowadzone do systemu można wprowadzać, kasować, filtrować tworzyć raporty oraz generalnie wykonywać wszystkie operacje na danych, jednak w przypadku modułu płacowego jego głównym zadaniem jest wyliczanie płac pracowników oraz dostarczanie danych do innych modułów systemu Pulsar oraz do systemów zewnętrznych takich jak Program Płatnika czy systemy bankowe

  Podstawowe zadania płac

  • Automatyczne wyliczanie wynagrodzeń, składek, potrąceń, podatków oraz innych składników wynagrodzeń pracownika
  • Drukowanie PIT-ów pracowniczych i zakładowych
  • Przekazywanie danych do Programu Płatnika
  • Drukowanie wszelkiego rodzaju zestawień i analiz włącznie z drukami wymaganymi przez US, GUS, ZUS i inne.
  • Automatyczne dekretacja danych dotyczących wynagrodzeń do modułu finansowo-księgowego oraz analizy składników wypłat
  • Możliwość generowania paczek danych związanych z przelewami wynagrodzeń na odpowiednie konta bankowe pracowników
  • Prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych wraz z możliwością rozliczania ich pod kątem ewentualnych narzutów i podatków.
 • Moduły kadrowy oraz RCP, którym poświęcony jest niniejszy kurs, są elementami systemu Kadrowo-Płacowego Pulsar. Są one silnie ze sobą sprzężone.
  W ramach bieżącego kursu przybliżone zostaną funkcjonalności systemu w zakresie:
  • wielofirmowości, tzn. obsługi wielu spółek wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej;
  • rejestracji pracowników;
  • rejestracji umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
  • ewidencji odbytych przez pracowników szkoleń oraz badań lekarskich;
  • rejestracji danych na temat rodziny pracownika;
  • rejestracji danych o odbytej służbie wojskowej, ukończonych szkołach oraz kursach i nabytych kwalifikacjach;
  • ewidencji historii zatrudnienia w bieżącej strukturze holdingowej oraz zewnętrznych zakładach pracy;
  • generowania oraz aktualizacji kalendarzy czasu pracy;
  • rejestrowania absencji pracowników;
  • rejestrowania przepracowanych przez pracowników nadgodzin;
  • rejestrowania wymiarów urlopów;
  • eksportu danych do modułu płacowego;
  • usprawniania dostępu do danych dzięki wykorzystaniu licznych słowników bazy danych;
  • wykonywania licznych analiz stanu zatrudnienia w zależności od zadanych parametrów w trybie rzeczywistym, jak również poprzez rozbudowane raportowanie.
 • W mniejszym kursie omówiona praca z modułem MAGAZYNY sytemu PULSAR. Obsługa magazynu zostanie przedstawiona z perspektywy magazynu zaopatrzeniowego prowadzonego w masie. Czyli takiego w którym nie są ewidencjonowane poszczególne sztuki asortymentu. Stan magazynu przechowywany i ewidencjonowany jest w układzie Asortyment -> Parametry dodatkowe (czyli wykończenia:kolor, deseń, rodzaj obicia itp.) -> Ilość. Dodatkowo, w zależności konfiguracji, stan oraz ewidencja może odbywać się dostawami, czyli obsługa magazynu na dokumentach rozchodowych będzie wskazywała konkretną dostawę asortymentu lub też ewidencja rozchodów może zostac ograniczona do metody FIFO, czyli asortyment, który został przyjęty jako pierwszy, automatycznie podczas rozchodu zostanie wydany z magazynu.

  Kolejno zostaną opisane ścieżki obrotu asortymentu na magazynie uwzględniając obrót asortymentowy wewnętrzny oraz zewnętrzny. W tym celu przedstawione zostaną dwie grupy dokumentów magazynowych. Pierwsza związana z obrotem wewnętrznym, oraz druga grupa dokumentów związana z obrotem zewnętrznym.
  Przedstawione zostaną możliwości przeglądu danych za pomocą formularzy oraz zestawień w formie wydruków. Omówiona zostanie także inwentaryzacja magazynu.
 •    Podstawowym celem Logistyki Zaopatrzenia jest zapewnienie odbiorcy towarów w odpowiedniej ilości i jakości, zgodnie z zapotrzebowaniem handlowym lub produkcyjnym, jest ona zatem ważnym elementem działalności firmy, ponieważ to od niego zależy dostępność surowców niezbędnych do produkcji. Jej główne zadania to generowanie dokładnych zamówień zaopatrzeniowych, zapewnienie możliwości przyjmowania towarów, aktualizowanie zapasów. Dobrze prowadzona Logistykę Zaopatrzenia (zwana dalej LZ) ma usprawnić produkcję i minimalizować ponoszone koszty. System Pulsar - Logistyka Magazynowanie   Transport (zwanym dalej LMT) spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania związane z procesem zaopatrzenia oraz z procesem magazynowania wyrobów gotowych.
  E-leraning przeprowadza kursanta poprzez proces zaopatrzenia i prowadzenia magazynu surowców, poruszając tematy: 
  - uzyskania natychmiastowego, bezpośredniego dostępu do niezbędnych informacji (stanu zapasów, stanu realizacji zamówień, terminów realizacji);
  - możliwość ustawiania stanów minimalnych i maksymalnych;
  - śledzenie historii zamówień zaopatrzeniowych;
  - definiowanie i obsługa pozycji materiałowych – kupowanych, wytwarzanych i sprzedawanych surowców, półfabrykatów i produktów końcowych;
  - przechowywania dokładnych danych o ilościach i wartościach pozycji materiałowych posortowanych według; lokalizacji (jesli są), magazynów, przedstawionych w pojedynczych lub podwójnych jednostkach miary;
  - przechowywania informacji o wszelkich korektach, zmianach i ruchach magazynowych;
  - terminowego generowanie dokładnych raportów;

 • W kursie zaprezentowane zostały metody wprowadzania cen TKW jak i sposoby ich powstawania. Zwrócono uwagę na karty warunków technicznych wraz z ich atrybutami będącymi źródłem do przeprowadzenia kalkulacji w systemie PULSAR. Pokazano jak zdefiniować koszty jednostkowe pełniące funkcję pomocniczą w procesie tworzenia kalkulacji będące wielkościami narzutów, różnorakich stawek itp. Przedstawiona została pełna ścieżka postępowania podczas tworzenia kalkulacji wstępnej produktu oraz jak szybko nawigować do kalkulacji półproduktów oraz karty WT produktu. Na koniec przedstawione zostały metody prowadzące do wyznaczenia minimalnej ceny sprzedaży - określenie parametrów takich jak współczynniki gatunkowości czy bonifikaty itp.
 • W kursie przedstawiono metody rzeczywistego rozliczenia kosztów w systemie PULSAR na podstawie danych o wielkości produkcji oraz danych o globalnych kosztach składników. Przedstawiono metodę obliczeń opartą na wskaźniku względem kosztu planowanego produktów. Pokazano jak powstaje hierarchia kosztów w systemie oraz przedstawiono jak w oparciu o operacje księgowe zdefiniować wyliczenia kwot globalnych takiej struktury. Przedstawione zostały kroki postępowania w celu wyznaczenia kalkulacji rzeczywistych produktów we wskazanym okresie rozliczeniowym oraz omówiono sposoby nawigacji po formularzu kalkulacji rzeczywistych. Na koniec omówiona została wycena bilansowa oraz przybliżona metoda ostrożnej wyceny produktów na koniec roku rozliczeniowego.
 • W mniejszym kursie omówiona praca z modułem MAGAZYNY sytemu PULSAR. Obsługa magazynu zostanie przedstawiona z perspektywy magazynu wyrobów gotowych ewidencjonowanego w poszczególnych sztukach asortymentu. Stan magazynu przechowywany i ewidencjonowany jest w układzie Asortyment -> Parametry dodatkowe (czyli wykończenia:kolor, deseń, rodzaj obicia itp.) -> Sztuka z unikatowym numerem seryjnym, ale niosąca ze sobą ilość w określonej dla danego asortymentu jednostce miary.
  Zarówno cały obrót magazynowy, jego i stan magazynowy, jest przechowywany w sztukach.
  Kolejno zostaną opisane ścieżki obrotu asortymentu na magazynie uwzględniając obrót asortymentowy wewnętrzny oraz zewnętrzny. W tym celu przedstawione zostaną dwie grupy dokumentów magazynowych. Pierwsza związana z obrotem wewnętrznym, oraz druga grupa dokumentów związana z obrotem zewnętrznym.
  Przedstawione zostaną możliwości przeglądu danych za pomocą formularzy oraz zestawień w formie wydruków. Omówiona zostanie także inwentaryzacja magazynu.
 • Logistyka to obszar działalności gospodarczej, zajmującym się procesami przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Logistyka jest jednocześnie dziedziną wiedzy, która bada zjawiska i procesy związane z transportem, magazynowaniem, kształtowaniem zapasów i innymi czynnościami oraz dostarcza odpowiednich metod i sposobów sterowania tymi procesami.

  Logistyka sprzedaży jest obszarem obejmującym całość działań, których podstawowym celem jest dostarczenie klientowi zamawianego towaru w czasie przez niego ustalonym. W uproszczeniu można nazwać ją działem odpowiadającym za zmaksymalizowanie zysków i ograniczenie do minimum kosztów.
 • Faktura jest handlowym dokumentem sprzedaży wydawanym nabywcy przez sprzedającego, zawierającym szczegółowe dane o transakcji (produkcie lub usłudze, którą nabył kupujący). Z punktu widzenia sprzedającego wystawiana przez niego faktura jest fakturą sprzedaży, natomiast dla nabywcy jest to faktura zakupu. Dokument ten wskazuje sprzedającego i kupującego, ale sam termin odnosi się do tego, komu należy się płatność.
  Moduł Pulsar Faktury służy jak sama nazwa wskazuje, do wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur). Można w tym module wystawiać faktury na kilka sposobów: ręcznie wpisując lub wybierając z dostępnych list wyboru potrzebne informacje do jej wystawienia lub też wystawić taką fakturę na podstawie dokumentów stworzonych w innych modułach systemu Pulsar.
 • W kursie przedstawiono metody konstruowania długookresowych, ilościowo-wartościowych planów sprzedaży dla dowolnie zdefiniowanego grupowania produktów oraz kontrahentów. Omówiony i przedstawiony został formularz parametrów powstawania takiego planu: kwota planu, sezonowość, sposoby podziałów kontrahentów oraz asortymentu. Zwrócono uwagę na możliwość skorzystania z danych historycznych zawartych w module FAKTURY systemu. Omówiony został formularz budżetów sprzedaży, przedstawiono tutaj sposoby szybkiego wymiarowania planów oraz analizę ich realizacji. Na koniec zostały przedstawione rodzaje wykresów wspomagających analizę budżetów sprzedaży.
 • Informator24 jest aplikacją której główym celem jest udostępnienie użytkownikowi zestawu raportów przedstawiających dane z kilku obszarów systemu. Są to między innymi:

  - Raporty magazynowe z których można uzyskać informację na temat bieżących i historycznych stanów magazynowych, obroty poszczególnych asortymentów.

  -  Raporty sprzedażne - zbierające informację w różnych ujęciach z modułu fakturowania, są to min. zestawienia dotyczące sprzedaży asortymentu, grup asortymentowych, wymiarów kontrahenta itp.

  Aplikacja Informator24 poza statyczym udostępnieniem pewnych danych, zapewnia również interaktywne użytkowanie raportów. Użytkownik dzięki wykorzystaniu standardów webowych ma pewne możliwości budowania własnych raportów na podstawie udostępnionych szablonów danych. Do korzystania z wszystkich możliwości raportów interaktywnych zawartych w aplikacji Informator24 niezbędna jest znajomość podstaw języka SQL . Poza raportami interaktywnymi użytkownik posiada również pewne możliwości ingerencji w raporty standardowe, głównie są to możliwości precyzowania otrzymanych danych, sortowania a także odpytania bazy danych w celu wyszukania konkretnego rekordu.

  Aplikacja Informator24 jest w całości oparta o architekturę Application Express firmy Oracle, prezentowana w tym kursie aplikacja zainstalowana jest na wersji Application Express 3.2. Powyższa platforma umożliwia stworzenie, skonfigurowanie i udostępnienie aplikacji do której dostęp posiadają uprawnieni użytkownicy, przy pomocy standardowych przeglądarek internetowych. Jest to główna zaleta i zarazem główne zagrożenie aplikacji działających w systemie Application Express.

 • Główną funkcją aplikacji E-commerce jest możliwość składania zamówień sprzedażnych drogą internetową. Użytkownik mający dostęp do aplikacji i uprawnienia do konkretnych typów zamówień, będzie miał możliwość przeglądu oferty asortymentowej oraz składania zamówień drogą internetową na asortyment dowolny oraz wybrany z przygotowanej oferty.

  Do korzystania z aplikacji E-commerce , przydatna aczkolwiek niekonieczna będzie wiedza z zakresu kursu Logistyki sprzedaży, a konkretnie zamówień sprzedażnych.

  Aplikacja E-commerce zbudowana jest na podstawie struktur Application Express firmy ORACLE w wersji 3.2, aplikacja w całości dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej.
 • CRM jest jednym z modułów systemu PULSAR. Swym zakresem funkcjonalnym obejmuje zagadnienia związane z rejestracją kontaktów z klientami, tworzeniem i rejestracją ofert dla pojedynczych kontrahentów oraz dla grup klientów. Ponadto, dostarcza funkcjonalności w zakresie tworzenia i rejestracji ankiet, pozwalających na zebranie informacji o kontrahentach oraz szeroko rozumianymi aspektami przedstawiającymi kontrahenta w zakresie danych analitycznych (wartościowych, ilościowych i jakościowych).


WITAMY W PLATFORMIE E-LERNINGOWEJ

FIRMY INFOBASE

zapraszamy do zapoznania sie z nasza oferta  kursow 

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 Today Tuesday, 28 March 28 29 30 31